982

Kontaktinformācija:

  • Par apmācībām un jautājumos par programmatūru -Tel. 67815108; e- pasts : atbalsts@bbt.lv
  • Par servisa jautājumiem unn iekārtu darbības traucējumiem – Tel. 67815108;e- pasts : serviss@bbt.lv
  • Visi citi jautājumi un steidzamības gadījumā: Tel .67815111; mob. 29552200; e- pasts info@bbt.lv ;

Lietošanas instrukcija un iekļautā programmatūra: