6000S sērija

Kontaktinformācija:

  • Par apmācībām un jautājumos par programmatūru -Tel. 67815108; e- pasts : atbalsts@bbt.lv
  • Par servisa jautājumiem unn iekārtu darbības traucējumiem – Tel. 67815108;e- pasts : serviss@bbt.lv
  • Visi citi jautājumi un steidzamības gadījumā: Tel .67815111; mob. 29552200; e- pasts info@bbt.lv ;

Lietošanas instrukcija un iekļautā programmatūra:

Programmatūras lietošanas instrukcija

Programmatūras uzstādīšana

Licenču administrēšana

Video materiāli

Video materiāli ražotāja mājaslapā


 Getting started with the SMART Board 6000S series interactive display

  The Power of iQ (2022)

Sign in to iQ (2022)

Actively Engage with iQ (2022)

Using Files Library (2022)