MX sērija

Kontaktinformācija:

  • Par apmācībām un jautājumos par programmatūru -Tel. 67815108; e- pasts : atbalsts@bbt.lv
  • Par servisa jautājumiem unn iekārtu darbības traucējumiem – Tel. 67815108;e- pasts : serviss@bbt.lv
  • Visi citi jautājumi un steidzamības gadījumā: Tel .67815111; mob. 29552200; e- pasts info@bbt.lv ;

Lietošanas instrukcija un iekļautā programmatūra:

Programmatūras lietošanas instrukcija

Programmatūras uzstādīšana

Licenču administrēšana

Video materiāli

Video materiāli ražotāja mājaslapā

Getting started with the SMART Board MX (V2) series interactive display

Getting to know your SMART Board MX series with iQ technology: Touch

Getting to know your SMART Board MX series with iQ technology: Connecting