GX sērija

Kontaktinformācija:

  • Par apmācībām un jautājumos par programmatūru -Tel. 67815108; e- pasts : atbalsts@bbt.lv
  • Par servisa jautājumiem unn iekārtu darbības traucējumiem – Tel. 67815108;e- pasts : serviss@bbt.lv
  • Visi citi jautājumi un steidzamības gadījumā: Tel .67815111; mob. 29552200; e- pasts info@bbt.lv ;

Lietošanas instrukcija un iekļautā programmatūra:

Programmatūras lietošanas instrukcija

Programmatūras uzstādīšana

Licenču administrēšana

Video materiāli

Video materiāli ražotāja mājaslapā

GX Series – 01 – Connecting the Computer

GX Series – 02 – SMART Ink

GX Series – 03 – Android Features: Apps, Browser, and Whiteboard

GX Series – 04 – Object Awareness

GX Series – 05 – Whiteboard Features

GX Series – 06 – Web Browser

GX Series – 07 – Hardware Connections